Regulator napięcia 230V w urządzeniach elektronicznych

Istnieją dwa rodzaje regulatorów napięcia − stały regulator napięcia oraz regulowany stabilizator napięcia.

Stały regulator napięcia wytwarza stałe napięcie wyjściowe prądu stałego, które jest albo dodatnie, albo ujemne. 

Regulowany stabilizator napięcia wytwarza napięcie wyjściowe, które można dostosować do dowolnej innej wartości z określonego zakresu napięcia. Dlatego też, regulowany stabilizator napięcia nazywany jest również regulatorem zmiennego napięcia.

Co to jest regulator napięcia 230v i dlaczego go używamy?

Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby użycie rezystorów do obniżenia napięcia – z założenia taka właśnie powinna być rola rezystorów. Ale wtedy rezystory obniżają napięcie w zależności od przepływającego przez nie prądu. W momencie, gdy komponent zaczyna pobierać mniej prądu, napięcie rośnie i go niszczy.

Potrzebujemy więc bardziej niezawodnego rozwiązania – napięcie nie powinno zależeć od obciążenia przepływającego prądu, nawet w niewielkim stopniu, gdyż nikt nie chce spalonego sprzętu AGD w domu czy uszkodzonego sprzętu biurowego, jak na przykład kserokopiarki czy drukarki. Kolejnym elementem usprawniającym, mógłby być dzielnik napięcia. To wymaga dwóch oporników, jeśli uda nam się je podłączyć, równie dobrze mogą działać. Pojawia się wtedy kolejny dokuczliwy problem – w momencie, gdy komponent zaczyna pobierać zbyt dużo prądu, wyjście dzielnika opada – górny rezystor nie jest w stanie nadążyć za bieżącym zapotrzebowaniem. Można oczywiście to naprawić, obniżając wartości rezystorów, ale to spowodowałoby, że dwa rezystory pobrałyby zbyt dużo prądu – byłoby to kosztowne rozwiązanie, prawdopodobnie zbytnio się nagrzewając, spowodowałyby bezpośrednie ryzyko awarii.

Oczywiście istnieje potrzebne rozwiązanie, jest nim regulator napięcia 230v. Głównym zadaniem regulatora napięcia 230v jest obniżenie większego napięcia do mniejszego i utrzymanie go na stałym poziomie, ponieważ to regulowane napięcie jest właśnie używane do zasilania elektroniki, Regulator napięcia w zasadzie wydziela stałe napięcie, odrzucając zbędną resztę.